Hallands Nyheter - utskrift
 
Det här är Googles cachelagrade version av http://www.hn.se/print.php?id=956786&htm=&nod=. Det här är en ögonblicksbild av hur sidan såg ut den 9 dec 2008 09:31:41 GMT. Den aktuella sidan kan ha ändrats sedan dess. Läs mer

Version med endast text
De här sökorden är markerade:
Hallands Nyheter Publicerad: 2008-06-23
 |   | 
 
Ny anmälan om ung flickas död
Tog 14-åriga Felicia verkligen sitt eget liv?
Det kan bli en ny polisutredning om vad som hände den 14-åriga flicka som hittades död i skogen utanför Asige för tre år sedan. Vissa omständigheter antyder att det inte var ett självmord.
FALKENBERG. Händelsen har tidigare granskats av polis och flera andra myndigheter. Då har inriktningen framför allt tagit sikte på om flickan fick rätt behandling av skola, socialförvaltning och på det dåvarande behandlingshem där hon var placerad. Alla utredare har utgått från att flickan tagit sitt eget liv genom hängning.
   Men några av de ledande i föreningen Stulen barndom anser att det finns flera omständigheter som pekar åt en annan dödsorsak och kräver att polisen tar upp fallet på nytt.
    - När man börjar titta på fotografierna inser man att ingen kan hänga sig på det här viset, säger Ingela Grenängen, vice ordförande i Stulen barndom.
    - Sen har kläderna inga spår av skogen eller bark som hon borde ha haft och inte heller är det några blodspår. Hon blödde ganska mycket efter att ha skurit sig i armarna men det är helt rent.
   I dagarna har polisen i Falkenberg tagit upp en ny anmälan som har skickats till åklagare för beslut. Om dödsfallet tas upp på nytt kommer det troligen att utredas av polis på länets utredningsrotel.
    - Jag kräver en grundlig och förutsättningslös utredning, säger Ingela Grenängen.
   Den 14-åriga flickan från Falkenberg hade fått diagnosen grav adhd (överaktivitet och störningar i koncentration och uppmärksamhet), och hade problem i skolan. Flickan hittades död den 17 maj 2005 i ett skogsparti en bit från behandlingshemmet i Asige där hon vårdades. Behandlingshemmet lades ned efter händelsen.


Mats Öhman
mats.ohman@hn.se
0346-290 67