1990 07 19 - 2005 05 17

Välkommen till Felicias Hemsida

candle

 

Min älskade dotter Dokument Bilder Korrupta Poliser Länkar Felicias Mamma

Hem

Jan Dickens o Falkenbergs kommuns Politiker

 

 

Jan Dickens socialchef, Vägrade oss en ursäkt!
Han satt och ljög oss rakt i ansiktet !
Vägrade utreda Felicias sista timmar i livet!
 

Betalade ut 140.000kr till Behandlingshemmet för utebliven tid, utan att invänta varken länsstyrelsens kritik eller Polisens utredning. Han vägrade göra en pålisanmälan på Behandlingshemmet från kommunens sida.

Han vägrar ge oss information om när kommunen fick kännedom om att personalen på hemmet var uppsagd 17 maj 05.

Kommunen betalar 140.000 kr för utebliven tid för Felicia efter 17 maj 05 till Behandlingshemmet som sagt upp all personal 17 maj innan Felicia blir dödad samma dag,

Det ENDA RÄTTA hade varit att Hålla inne pengarna och invänta Länsstyrelsens kritik och andra anmälningar innan någon Eventuell utbetalning

Men de fortsatte håna oss.familjen. Men det lilla företaget Castrum AB nu med nya namnet Myranda AB (samma som vår dotter) tackar falkenbergs kommun. De har ju byggt upp hela sitt företag på att bestraffa och begå övergrepp på barn, det är blods pengar

Jan Dickens fick sparken som socialchef.

Nu är han tillbaka som politiker i Falkenberg, stöttad av vännen Gerry Norberg (S)

 

Jan Dickens har inga moraliska tankar om att han fakturerar och tar ut dubbla topplöner.

- Lönen från Falkenbergs kommun kan jämföras med ett skadestånd, säger Jan Dickens som inte har några moraliska betänkligheter mot de dubbla inkomsterna.

Detta är väl det som är problemet , amatörpolitiker med för stort ego och Där kompetensen ligger i att sko sig så gott det går.

Är det sådana personer vi skall se upp till och lita på?

NEJ och folk har rätt att se hur det går till

Jan Dickens - Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Toppchef har fått dubbelt betalt i snart tre år

Socialchef Jan Dickens får sparken och 1,8 milj

Erbjuds nu att bli politiker

Här är inga sorgsna miner

Nu en politiker

Jan Dickens är ingen att lita på, Han har inga moraliska betänkligheter. Du ser till att roffa åt dig så mycket du kan till du ska pensioneras, Du är och förblir en parasit i vårt system ,och det finns fler.

 

Gerry Norberg (S)

Med rätt hjälp överlever de flesta. Till och med Gerry Norberg.

Gerry Norbergs tålmodiga kamp mot tumören - och går man före i kön så ökar oddsen rejält

Gerry är den som ordnade så Jan Dickens Kom tillbaka till vår stad. Tycker det säger allt om denna person, vänner som hjälper vänner, gentjänster mot andra tjänster

Men det finns en sida till i detta nämligen att Gerry och kommunalrådet Mari Louise skriver brev och stöttar vissa barn. det är inte alla barn de stöttar . de väljer ut själva. vill du veta så ring diariet på kommunen

Med per Sjövall rädda barnen i spetsen

Det osmakliga i det hela är att inte alla barn får lika behandling, alla barn är inte lika värda i falkenbergs kommun eller i halland

I ett tidigare fall så skrev de ett brev och de hänvisade till hela barnkonventionen ang barnet,

I Felicias fall har de glömt den, var inte Felicia värd att kämpa för? Att de var tvungna att ljuga för skolverket ? Ljög för länstyrelsen också, ni sa att ni anmält er dit själva fast vi fick tvinga socialnämnden att anmäla sig.

Allt vi ville var att falkenbergs kommun skulle göra en anmälan till polis mot hemmet och inte betala ut pengarna. för mycket begärt!?

Så Detta är till Kommunalrådet MariLouise och Gerry Norberg Och Per Sjövall samt polis och åklagare

Kommunalrådet Marie-Louise Wernersson (C)Marie-Louise Wernersson (C)Gerry Norberg (S) Per Sjövall(rädda barnen)

Barn konventionen -LÄTTLÄST

Artikel 1 handlar om vem som är barn.
Alla människor under 18 år är barn.

Artikel 2 handlar om att reglerna gäller för alla barn.
Alla barn är lika mycket värda.
Inga barn får bli diskriminerade,
det vill säga bli sämre behandlade.
Det har ingen betydelse vilken färg barnet
och barnets föräldrar har på huden,
om barnet är flicka eller pojke,
vilket språk barnet talar,
vilken gud barnet tror på,
om barnet har ett funktionshinder
eller om barnet är rikt eller fattigt.
Mobbning i skolan kan till exempel
vara diskriminering.

Artikel 3 handlar om barnets bästa.
Politiker, myndigheter och domstolar ska alltid tänka på
vad som är bäst för barn
när de bestämmer sådant som gäller barn.
I artikeln står det att barnets bästa ska komma
i främsta rummet.

Artikel 4 handlar om hur länderna ska göra
för att följa reglerna i konventionen.
Länderna ska ändra sina lagar så att lagarna
blir bra för barn.
Länderna ska göra allt de kan för att ge barn rättigheter.
Rika länder ska hjälpa fattiga länder.

Artikel 6 handlar om att barnet har rätt
till liv och utveckling.
Rätt till liv betyder att länderna ska se till att barn
inte blir dödade.
Det kan vara både att barn inte blir dödade i krig
och att barn får vård och mediciner när de är sjuka
så att de inte dör av sjukdomar.
Rätt till utveckling betyder att länderna ska göra
vad de kan för att ge barn en bra barndom.
Barn behöver många saker för att utvecklas bra.
Det kan vara trygghet, kärlek, mat, sjukvård,
ett hem, möjlighet att leka och att gå i skolan.

Artikel 9 handlar om att barn alltid, när det går,
ska få vara hos sina föräldrar.
Om föräldrarna skiljer sig har barnet rätt att träffa
både mamma och pappa.
Men ibland är det bäst för barnet
att inte bo hos föräldrarna.
Och ibland är det bäst för barnet
att inte träffa den ena föräldern.
Det kan vara om föräldrarna slår barnet
eller inte kan ta hand om sitt barn.


Artikel 12 handlar om att barnet har rätt att säga
hur det vill ha det.
Vuxna ska lyssna på barn.

Artikel 13, 14 och 15 handlar om att barnet
har rätt att säga vad det tycker.
Barnet har rätt att tänka fritt,
att tro på vilken gud det vill
och att vara med i olika föreningar.

Artikel 20 och 21 handlar om barn som inte kan bo
hemma hos sin familj.
Länderna ska se till att barnet får bo
i en annan familj.
Det bästa är om barnet får bo hos släktingar.
Ibland kan ett barn adopteras av en familj
i ett annat land.
Myndigheter och domstolar som bestämmer
var barn ska bo ska alltid tänka på barnets bästa.

Artikel 23 handlar om barn med funktionshinder.
Länderna ska se till
att barn med funktionshinder får bra liv.
Barn med funktionshinder ska kunna gå i skolan
och vara med i samhället på andra sätt.
Barnet och barnets familj ska få den hjälp de behöver.
Hjälpen ska vara gratis eller så billig
att människor har råd att ta emot hjälp.
Länder ska tillsammans lära sig mer om
hur de kan hjälpa barn med funktionshinder på bra sätt.
Rika länder ska hjälpa fattiga länder.


Artikel 24 handlar om barnets rätt till hälsovård
och sjukvård.
Länderna lovar att göra allt de kan
för att barn ska få bra hälsa.
Alla barn har rätt att få vård när de är sjuka.
Kvinnor som väntar barn
och mammor med nyfödda barn
ska få bra vård.
Föräldrar ska få lära sig hur de ska mata
och vårda sitt barn.
Rika länder ska hjälpa fattiga länder

Artikel 28 handlar om barnets rätt att gå i skolan.
Alla barn ska gå i grundskolan.
Det ska vara gratis.
Länderna ska se till att fler barn får gå i gymnasiet
och annan högre utbildning.
Rika länder ska hjälpa fattiga länder.


Artikel 29 handlar om vad barnet ska lära sig i skolan.
Varje barn ska få utvecklas så mycket det går.
Barnet ska vara väl förberett för sitt liv som vuxen.
Barnet ska lära sig om mänskliga rättigheter
och att alla människor är lika mycket värda.
Barnet ska också lära sig att vara rädd om naturen.

Artikel 31 handlar om att
barnet har rätt till lek,
vila och fritid.

Artikel 32 handlar om att skydda barnet
mot farligt arbete.

Artikel 34 handlar om att skydda barnet mot att vuxna
tvingar dem till sex
eller att barnet tvingas att sälja sex.


Artikel 35 och 36 handlar om att skydda barnet
mot att bli utnyttjat på något annat sätt.
Det kan vara att någon säljer ett barn
för att barnet ska arbeta i en fabrik.
Det kan vara att någon tar ett barn från föräldrarna
för att sälja barnet till en annan familj.
Men det är också ett skydd mot alla andra sätt
att utnyttja barn som någon kan komma på.


Artikel 37 handlar om att skydda barnet
mot dödsstraff, livstids fängelse och tortyr.
Tortyr är när man plågar en person
för att den ska berätta något.
När det är en rättegång mot ett barn har barnet rätt
att få hjälp av en jurist,
en person som har kunskap om lagar.
Barn som sitter i fängelse får inte bli dåligt behandlade.
Barn ska inte vara i samma fängelse som vuxna.
Barn som sitter i fängelse ska kunna få besök av
sin familj och brevväxla med sin familj.

Artikel 39 handlar om att länderna ska hjälpa barn
som har blivit utnyttjade så att barnet kan må bra
och leva ett vanligt liv.

Felicia var ett barn. Hon var kreativ och gillade bild och teater. Hon gillade att sitta för sig själv och rita. Hon Blev mobbad för det. Hon kunde inte göra sin vecko planering , hon blev utskälld av lärare för det. Vi fick sitta och hjälpa henne med skolarbete, skolan struntar i allt. De struntar i mobbingen, de deltar själva i den

Vi kämpar men skola struntar i detta och Felicia blir LEDSEN, TRÖTT, Falkenbergs kommun och skola struntar i detta, vi fick rätt av skolverket. ändå kommer ni undan både ursäkt och åtal. Felicia hade rätt till extrahjälp i skolan och att slippa mobbingen.

Tack vare Falkenbergs kommuns behandling av Felicia i skolan blev hon deprimerad , Men ändå tvingar Falkenbergs kommun henne att gå till skolan, Vi får en anmälan mot oss till socialen, Vägen till SVERIGES RUTTNASTE MYNDIGHET Och Falkenberg ligger i topp, Vi har ju fått hit Ola Götesson , Verkligen barn vänligt.

Felicia blir bättre och Har äntligen kommit in på hjälp skola Lotsen. Men Falkenbergs kommun som har tagit över det yttersta ansvaret för felicia kör över oss föräldrar och felicia. De kör henne i döden.

Socialtjänsten hade ingen kontroll, Man lyssnade inte på oss föräldrar som var hos Felicia varannan dag eller ringde . Hemmet begick övergrepp mot Felicia, fysisk och psykisk misshandel, Vi fick ingen kontakt med soc. . Läkare behövde komma till Felicia, fick ingen kontakt, Felicia fick bestraffning. Felicia ville ha kontakt med mig eller sjukhus, Blev nekad. Det blev ett bråk som slutade med att David tog ett polisgrepp på felicia. Hon hängs upp i ett träd utanför hemmets marker, Dan och Anna säger hon har rymt. Man eldar upp hennes dagbok och tröja. Men man spar en sida från dagboken, Det är bara att läsa på dokument och korrupta poliser

Kommunen och HVB hemmet provocerade fram ett kaos som kostade felicia livet. Och Sedan städar de bort det, utan en utredning eller polisanmälning, Ett barn har dött och det är kommunen som har det yttersta ansvaret vid en placering.

Felicia hade rätt till barnkonventionens alla artiklar och Falkenbergs kommun struntade i alla

Per Sjövall Rädda barnen i falkenberg som bara engagerar sig i vissa fall, så här skrev organisationen.


 

Hans Hoff (S)

 

Riksdagsmannen Hans Hoffs (S) tonåriga dotter hängdes ut i de kränkande filmerna på nätet. I sin motion till riksdagen motiverar han en lagändring med händelserna i Falkenberg som grund.

”För många flickor och deras familjer kändes det tungt när första utredningen lades ner. Bland annat för Hans Hoff och hans dotter.

Citat av en bloggare "Hans Hoff är precis som övriga S-märkta politiker-arslen en hycklare av stora mått.

Om hans dotter inte varit en dom 40 tjejer som hängdes ut på nätet i fejkade sexfilmer så hade rövhålet Hans Hoff aldrig skrivit ett ord om saken.

24 September skriver Hans Hoff en motion till riksdagen om kränkningar på nätet.

”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett visst IP-nummer ska lämnas ut av operatörerna till de brottsbekämpande myndigheterna även när det misstänkta brottet enbart kan leda till ett bötesstraff”

Hoff skriver vidare:

En 14-åring pekas ut som ortens största hora. Negerhora är ett annat påstående som bilderna kompletterats med. Filmen har spridits på MSN och Youtube. Filmerna är oerhört kränkande och i vissa fall även rasistiska säger Riksdagsmannen Hans Hoffs (S)

När nämde Hoff skriver att filmerna även är rasistiska så tror folket sjävklart att det var svenskar som utförde dessa brott. För invandrare kan inte vara rasistiska mot svenskar enligt pk-eliten.

Det var även den tanken som hycklaren Hoff hade när han skrev sin motion. Han ville kasta skit på svenskarna fast det var fyra invandrare och två svenskar som hängde ut filmerna."

 

Länkar i fallet

Rättegång om flickfilmer i höst

 

Och så är det, Polis skulle gjort en utredning från första stund. Men det gjorde man inte

Åklagare skulle tagit upp detta från första stund, BARN ska inte bli uthängda eller mobbade på nätet!

Och med tanke på hur många polisanmälningar till polis och JO så är det som bloggaren skrev. det var inte förän Hans Hoff drabades det hände saker. I Sverige och Falkenberg är barn inte lika värda.

Men ännu värre är att de som har ett ansvar som politiker eller polis struntar i detta.

 


Politiker och byrokrater tål inte att granskas!

En mycket bra hemsida

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Creeper

MediaCreeper  

Ansvarig utgivare: Anneli Pettersson, Databas: feliciasliv.se ©