1990 07 19 - 2005 05 17

Välkommen till Felicias Hemsida

candle

 

Min älskade dotter Dokument Bilder Korrupta Poliser Länkar Felicias Mamma

Hem

Medicinerna Felicia inte tålde

 

 
04 10 25 avd 25

Sedan ca 2 år tillbaks har Felicia skurit sig och bränt sig med cigaretter på armarna. Säger att hon gör det när hon är arg för att inte göra något värre. Sist hon brände sig var för någon månad sedan.
Felicia säger sig ha varit ledsen i stort sett hela tiden de senaste åren. Orkar nu inte längre med skolan. Berättar att hon tidigare varit mobbad, men sedan hon för något halvår sedan slog ner en av sina mobbare har ingen "vågat göra något".
Senaste tiden sovit dåligt. Somnar vid 03-tiden och går upp vid 7-tiden. Känner sig dock inte trött. Enligt både mamma och Felicia har aptiten varit dålig sista tiden. Familjen är mycket trött.

04 10 29 avd 25

DEPRESSION: Felicia daterar själv den ökade nedstämdheten att börja i ca åk 4 och då i samband med mobbing. Nedstämdheten har varit påtaglig även för föräldrarna sedan högstadiedebuten och mycket framträdande de sista 2-3 månaderna. I självsvarsformulär SCL-90 betonar Felicia irritabilitet, som hon genomgående ger högsta poäng. Anger också att hon känner sig ledsen alla dagar nästan och att ledsenheten är större delen av tiden. Anger hopplöshetskänslor och självmordstankar som kommit och gått ända sedan åk 4 och som blossar upp då hon blir ledsen ex vis sårad av kamrat. Mycket störd sömn och det tar ofta 2-3 timmar att somna, vaknar upp en timma under natten men kan sedan sova länge på förmiddagen. Aptiten blivit dålig på sistone, inte sugen på mat men väl på godis. Minskat i vikt. Har alltid haft koncentrationsproblem men nu är de ändå värre och pallar inte med skolan, känner sig trött och oengagerad. Kan inte ha roligt som vanligt.

Status: Lätt nedstämd, lättirriterad, sammanhållen, ingen hämning och trivs synbarligen mycket väl när alla hennes föräldrar och mormor sitter tillsammans och söker på ett åldersadekvat vid stöd och närhet. Samarbetet mellan de vuxna ter sig mycket gott.

Bedömning: 14-årig flicka som uppenbarligen haft långvariga ADHD- problem under hela uppväxten som lett till stora svårigheter i skolgången jämt gentemot kamrater och detta har nog medverkat till utvecklingen av lystymi och sedan 1 år även egentlig depression där det finns kortvariga psykosinslag men framför allt självskadebeteende och nu sviktande skolgång samt bekymmersam irritabilitet och allvarligt störd sömn.

04 10 29 avd 25

Rimligt med några veckors vårdtid för att komma igång med öppenvårdsbehandling och minska trycket hemma samt planera för en fungerande skolgång. Med tanke på den långa anamnesen som känns tydlig så inleds med farmakologisk behandling i form av Fluoxetin 20 mg, 'A T dagligen i 7 dagar, sedan 1 T dagligen. P g a den uttalade sömnstörningen och irritabiliteten även T Remeron 30 mg, % T kl 20.00 för sömn. Står även på Kåvepenin 800 mg 1 X 2 pga. halsfluss samt Chloromycetin ögondroppar pga. konjunktivit. Kontakter tas med skolan och familjens bedömning är att Felicia behöver gå i liten grupp ex vis på Lotsen och detta låter rimligt utifrån beskrivningen ovan. Soc Lindberg erbjuder de närstående tid för ett första samtal samt uppföljande möte här dit även soc. förvaltningen och BUP. Falkenberg bjuds in om ca 10 dagar. Planerad utskrivning där efter i samband med familjens 3 veckors resa till Thailand.


2004-11-12 avd 25 Läk Mia Wede/aj


Till ssk Monika och Stefan på avd har Felicia tidigare under dagen meddelat att hon under sin vårdtid här önskar hjälp med att mästra sina tankar på självskadebeteende och sin ångest inför bla. vassa föremål.


2004-12-01

telefonsamtal från Marianne Lindberg kurator från BUP i halmstad. Hon informerar att Felicia haft ett kraftigt utbrott. BUP kan inte tänka sig att ha kvar Felicia över natten. Pappa har tagit hem henne när hon varit omöjlig för personalen på BUP. Det finns 4 akutplatser och har nu 7 inneliggande. Marianne önskar dagvård för Felicia.

Ur Nätverksmöte
2004-12-01 19.01

Fortsatt skolgång på BUP tillsvidare. Insatt p Concerta från och med imorgon (biverkningar viktminskning samt nedstämdhet). Avdelningspersonal skall fylla i skattningsskala samt ta vikt och blodtryck vid varje medicinhöjning.

Medicinhöjning planeras att göras varje vecka. Upptrappning med 18 mg i 4-5 veckor. Uppföljning sker av dr Jarbin åtminstone en tid framöver. Fortsatt medicinering med Fluoxetin och Remeron.


Samtal
2004-12-06 15.14

Närvarande; Felicia, dr Mia Wede och kp Katarina. F får frågan om hon känt några biverkningar av Concerta under helgen. F berättar då att hon känt starka biverkningar i form av att hon känt sig deprimerad, på frågan om huvudvärk så säger hon att hon även haft det ett par timmar efter tablettintag. F får inte med sig sin tablett när hon åker hem utan dr Mia vill först prata med dr Jarbin om medicineringen av Concerta ska höjas. Får sin tablett i morgon bitti när F kommer tillbaka till avd.

2004-12-07 21.46 Avd 25

Kommer till avdelningen i sällskap av mormor och styvpappa. Kastar sig på sängen och skriker åt "synen". Får skärmas i beh. rummet. Bestäms att Felicia får följa med mormor hem och sova över där när hon lugnat ner sig. Medicin skickas med hem.

04 12 09 avd 25 Läkare Wede/un Familjesamtal

Närvarande: Felicia, mor Anneli, mormor, ssk Gunilla och vt.
Initialt samtal med enbart Felicia. Hon kommer idag hit efter att ha varit inlagd över natten på avd 62. Under gårdagen hoppade hon ifrån bro i Falkenberg efter att ha bråkat med modern på kvällen. Hamnade i vattnet och spolades med en bit men togs sedan upp av brandkårspersonal. Felicia berättar att hon senaste dagarna i hemmet känt sig mer deppig och haft svårare att kontrollera sina impulser. 7/12 fick hon ett "utbrott" och berättar att hon skrek och gormade hemma. Efter att ha kommit här ifrån avd 8/12 hade hon och modern en diskussion som urartade och Felicia rymde hemifrån uppriven, hoppade strax därefter ifrån bron. Hon uppger själv att detta var en impulshandling och att hon inte hade planerat hoppet sedan tidigare. Hon ångrar nu tilltaget.

Felicias teckning till mig efter hoppet


JOURNALBLAD

04.12.09

Jag ringer till Marianne Lindberg, BUP avd 25. Marianne berättar att Felicia är på barnmottagningen och att hon väntas senare till avd 25. Marianne har uppgifter om att Felicia varit nerkyld men att hon inte har några skador i övrigt. Marianne säger att Felicia inte behöver stanna någon längre tid på avdelningen.

04 12 13 avd 25 Läkare Wede/un

Samtal där Felicia, ssk Stefan och vt deltar.


Samtal där eventuella biverkningar av Concerta efterfrågas. Utvärdering av Felicias situation i skolan, via Conners test, gör gällande att hon inte upplever sig ha haft någon nytta av medicineringen avseende koncentration eller impulsivitet, snarast försämrad i dessa avseenden. Felicia berättar att hon haft ont i magen senaste dagarna, dessutom huvudvärk då och då. Hon kan också berätta att hon känner sig mer orolig och impulsiv samt har svårare att hantera dessa känslor, sedan hon börjat med medicineringen.

Hon har nu dos 36 mg Concerta/dygn. Upplever ingen ökad nedstämdhet. Ingen påverkan av bitr eller vikt.
Bedömning, åtgärd: Efter diskussion med, öl Håkan Jarbin utsattes nu Concerta idag och i morgon, därefter utvärdering av effekten av denna åtgärd Eventuellt provas här efter insättande av 54 mg Concerta per dygn.

04.12.15

Annelie kan inte i dagsläge ta hem Felicia över natten. Hon behöver tid att vila upp sig. Felicia vill hem men tycker det är bättre på BUP. Hon anser inte att Consertan hjälper. Mia har varit i kontakt med Lotsen och informerat dem om Felicias situation. Enligt Håkan ä d et ingen mening att ha kvar Felicia på BUP. Hon vill inte genomgå någon behandling utan enbart vara på BUP för att träffa kompisar. Enligt Håkan är inte Felicia deprimerad eller suicidbenägen. Felicia behöver komma bort från BUP, gå i en liten skola.

MOTTAGNING
041228 10.42 Familj e/Närståendebesök, Mia Wede, underläkare/Dok

Utvärdering av medicinering: Felicia berättar att hon känner sig "deppig" och möjligen mer nu jämfört med innan Concerta insattes. Hon upplever dock ingen förbättring 'kvällstid, då denna medicins effekt torde vara mindre uttalad. Således möjligen nedstämdhet som biverkan.

Då effekten av Concerta är osäker, Felicia nu haft 54 mg dagligen sedan 16/12, ökas nu dosen till 72 mg under en veckas tid. Felicia, jourhemmet och modern uppmanas att vara uppmärksamma på eventuella biverkningar. Effekt liksom eventuella biverkningar kommer att utvärderas om en vecka, om god effekt fortsätter då medicineringen och i annat fall prövas då utsättning.
Remeron utsätts ifrån idag till förmån för Propavan, recept på Propavan utskrives.

MOTTAGNING
050104 10.19

Samtalet idag syftar till att utvärdera medicineringen (Concerta 72 mg/dag). Varken föräldrarna eller avd har märkt av någon som helst effekt avseende ADHD-symtom. Felicia kan inte specificera några positiva effekter som skulle kunna härledas till denna medicinering.

BEDÖMNING: Då tydlig effekt av Concerta avseedne ADHD-symtomen ej går att utläsa utsattes idag denna medicin.

Vi påtalade gång på gång att Felicia fick psykoser av consertan, Felicia tålde den inte . Min egen läkare berättade att det i senaste läkemedelstidningen stod att barn och ungdomar svarade inte på dessa nya läkemedel. Så varför utsattes min Felicia denna plågsamma behandling, Ända upp till 72 mg, Jag har försökt spåra experiment/försöks studier med läkare och unga. Men det lämnas inte ut något om detta, Det har gjorts omöjligt att få fram....Läkemedelsbolag och läkare är skyddad verkstad,

Denna höga dos redovisades inte från sjukhuset till hälso och sjukvårds ansvarsnämnd utan det står så här: AV BUP s JOURNALHANDLINGAR FRAMGÅR INTE ATT Felicia HAR ORDINERATS LÄKEMEDLET CONCERTA I HÖGRE DOS ÄN REKOMENDERAD HÖGSTA DOS SOM ÄR 54 mg.

Upplysning" Tryck här "

 Nyheter och Länkar mm.


Ny anmälan om ung flickas död


Stiftelsen RÄTTSSTÖDSFONDEN - SRSF
- Opinion mot kollegialt frimureri i svenska domstolar -

Vi Bevakar Fallet Felicia brev till polis och åklagare


Vi stödjer en utredning av fallet Felicia

Öppet brev Felicia


TV4 lokala nyheter 070404 Psykoteraput prickad efter 15 årings död.


Styckmordet i Halmstad

Läs denna bok Detta är vårat halland i sverige.

av Lennart Norèn

 

Du förlorade din son Jag förlorade min dotter, Så mycket gemensamt. Vi stod båda helt maktlösa mot Rättsväsendet. Det finns ingen rättvisa eller lagar.

Tack för ditt stöd


STOPPA MOBBING

Till Minne Av

Måns Jenninger

1991 - 2005

Skolor och Kommuner kommer undan för lätt. Claes Vi ska aldrig låta dem glömma våra barn. kram


Hälsning från PAIN

Pain har sedan första stund varit en av våra favoriter "Tack för din hälsning"


Tack Emilush

Så länge vi har skit poliser och åklagare Som inte utreder mord eller följer lagen i sverige, BARNS RÄTTIGHETER.

EMIL sprid ditt budskap om polisen för vi är FLER I SVERIGE SOM FÅTT NOG

AnneliExpressen 19/5-08

Anmälningar på Poliser

Västra Götaland

Skåne

Västernorrland

Västerbotten

Polis i utförsbacke

Utreder sig själva !!


Polis anklagas för att gömma bevis

 

corruptio


Journalist som avslöjar grov kriminalitet bland poliser, åklagare, domstolar, justitiedepartementet och andra myndigheter som har till uppgift att se över rättsväsendet och dess tjänstemän.


Leif GW Persson

Kriminalkommissarie Ingvar Johansson Falkenberg

Polis Vincent Johansson Trollhättan


Socialen och myndigheters utredare skiter i den lilla människan och utreder efter eget tycke!

"Tack" Bo Edvardsson


Läs om Sveriges mörka förflutna, Barnhemsbarn och nutidens hvbhemsbarn. Felicia mfl..

Till alla andra som medverkade,,,det var fint att träffas och jag tänker på er.


Nina min vän Jag är stolt över att känna dig. Tänk om fler kunde vara så modiga som du kramar

 

  Creeper

MediaCreeper  

Ansvarig utgivare: Anneli Pettersson, Databas: feliciasliv.se ©