1990 07 19 - 2005 05 17

Välkommen till Felicias Hemsida

candle

 

Min älskade dotter Dokument Bilder Korrupta Poliser Länkar Felicias Mamma

Hem

Korrupta Poliser och Åklagare

 

Kriminalkommissarie Magnus Gedda är den polis som är utrednings ledare angående Felicia. Vi var på polishuset veckan efter och ville göra en polisanmälan om mord eller vållande.

Magnus Gedda sa att polis upprättat anmälan och vi kunde inte göra något just nu, Han ville att vi skulle avvakta obduktionsrapporten och länsstyrelsen. Och att vi sedan skulle göra en anmälan.

Polis hade redan bestämt sig för att det var ett självmord samma dag Felicia hittades död, Detta baseras på Ägaren till behandlingshemmet Kastellet (Castrum AB) sagt att Felicia hade uttalat livsleda.

Med hänvisning till polismyndighetens dödsfallsrapport samt medicinalverkets rapport och obduktionsprotokoll har Åklagare lagt ner alla anmälningar vi gjort utom den sista Mord 08.

Där hänvisar Åklagare Gisela Sjövall till vad som gjorts vid Tjänstefel 07 och att polis hanterat bevismaterial så illa att det har fått ett så lågt bevisvärde att det inte skall utredas. Hon vill ej heller höra det vittne som såg två män på Kastellet vid stallet släpa en tung presening mot ån kvällen den 17 maj 05.

Denna primärrapport har rättsmedicin till grund för sin obduktion. De får inga bilder på Felicia från platsen och ingen bakgrundsinformation. Detta sa ansvarig för obduktionen vid möte 2010 01 21.

Detta är det första möte polis ger rättsmedicin tillåtelse att ha med oss. För det är polisen som är rättsmedicins uppdragsgivare. Rättsmedicin har fått instruktioner av polis att inte säga för mycket avslutar Rättsmedicin med.

Om brevet som mystiskt dyker upp på bårhuset vet Rättsmedicin inget om. Det borde ligga i polisens intresse att utreda detta.

Rättsmedicin säger också att INGEN polis har hört av sig eller haft frågor förrän 07 och då hade åklagare Marie-Louise Eskilstorp 3 frågor.

 

Polis Inspektör B Andersson och Polis aspirant T Thuresson som vart beordrade till Kastellet/Asige.

De kom. De tog foton. De tog ned Felicia. De dödsförklarade och identifierade Felicia. De lyssnade på Dan Larsson(Kastellet) som sa att Felicia uttryckt livsleda. Sedan skrev de att det var ett självmord, ingen misstanke om brott.

De var inte inne på Felicias rum eller på hemmet överhuvudtaget trotts att de letade efter någon form av avskedsbrev eller liknande som de sade.

De skrev det som självmord endast på behandlingshemmets ägares ord, vi anhöriga eller någon annan fick aldrig komma till tals.

Ett vittne som var vid kastellet 17 maj 05 var också där den 18 maj när dessa poliser körde förbi honom. Men Poliserna kan idag inte erinra sig om att de sett honom.

 

Magnus Gedda träffar jag sedan vid genomgång av rättsmedicin efter 2,5 månader då ser jag avskedsbrevet/protestbrev i hans handlingar och undrar hur det kommit dit. jag såg att det kom från Felicias dagbok Gedda tvivlar först men efter koll på resterna ser han att det stämmer. Men han gör ingen vidare utredning hur brevet kom fram på bårhuset två dagar efter Felicias död.

Gedda struntar i detta också liksom vad vi sagt hela tiden.

Han vet inte vart brevet kom från, vem som lämnat in det eller hur det hamnat bland hans papper.

Vi fick själva ta reda på hur brevet kom fram. Polis hade hämtat det två dagar efter Felicias död. Det var bårhuspersonal som hittat det instoppat på Felicia efter att pojkvännens familj varit där.

Med dagens fakta inser vi att vi skulle haft ett juridiskt ombud med från första stund. För polis är det sista man kan lita på idag.

Vi lämnar löpande in uppgifter och bevis. Vi och Felicias läkare Bengt på Bup Ginsten har möten med Länsstyrelsen och när kritiken är klar gör vi en anmälan till polisen om vållande som Gedda gett oss råd om. Det är också Gedda som tar emot denna anmälan.

Åklagare Margaretha Bong har hand om vår första anmälan Vållande 05

Vi överklagar flera gånger och får avslag Vi kommer med nya uppgifter men Riksåklagaren tar inte ens in akten, utan avslår. Varför ska man ens överklaga? Se Beslut(pdf 5 sidor)

Under hela tiden ligger allt åtkomstskyddat i två år. Även för oss anhöriga, varför kan man fråga sig. Det vet Gedda inte ens själv påstår han.

Vi vet att man skyddade ansvariga på kommunen. Vid en placering har kommunen yttersta ansvar för vården.

Anmälan mot åklagare Margareta Bong

För att hon inte tittar på bevis och förstör chansen till en utredning.

Lades ned... överklagades lades ned. Se beslut(pdf 4 sidor)

JK Göran Lamberts väljer att blunda.. Han struntar i vilket i alla fall,, det är också överklagat men ingen reaktion = avslag. Se dokument(pdf)

Vid telefonsamtal med Margareta Bong om varför hon lade ner vår anmälan skyller hon på att polis Magnus Gedda lagt ner det som självmord.

Mer info om Margareta Bong på I Falkenberg.nu

 

Anmälan mot Finn Sundgren Läkare Bup Halmstad

Läkaren som vägrade låta Felicia komma till Bup... Som ber personalen hälsa Felicia att det är fullt som inte journalfört händelsen.. Som sjukskriver sig 1 år efter Felicias död.. Som vägrar svara oss om han hade telefon kontakt med hemmet 17 maj 05. Han ber oss anhöriga i stort sett dra åt helvete.. .se tidigare dokument .

Detta lades ned. Se beslut(pdf 2 sid.)

 

Vi går åter till Polis Magnus Gedda med en ny anmälan, vi har nu såppas mycket bevis att vi vill ha rubriceringen mord.

Gedda snäser av oss med att säga - Det är inte ni som sätter rubriceringen det är polis. (Vi har fortfarande inget juridiskt ombud eller kunskap om hur det rättsliga fungerar)

Det blir rubricerat som Tjänstefel Dan Larsson 07. Media har nu uppmärksammat fallet en del.

Men åter igen så myglas det. Åklagare Marie-Louise Eskilstorp tar upp en förundersökning. Det görs en så kallad kriminalteknisk utredning/Brottsplatsundersökning.

Utredningen görs av Erling Swensson, Det är en dålig platsbeskrivning , det nämns inget om de taggsnår som finns på alla vägar till platsen. Egna bilder taggbuskar.

Citat av personal Anna Sandberg ur Polisförhör:

"Förhörsledaren frågar också om dom hade en vana att rida förbi det här stället där Felicia
anträffades död. Anna säger att det var ingen naturlig väg, utan det var en stig ner bakom
stallet som oftast var igenväxt av björnbär men att man även kunde komma dit en annan väg
som var lite bredare men det var ingen väg som dom red utan dom red mer på landsvägen
."

 

Sedan när vi skall på ett möte med Åklagare Marie-Louise Eskilstorp har vi begärt att få ha med målsägarbiträde Anton Strand (Altins Advokatbyrå). Han skickar flera brev till Åklagaren i god tid innan mötet men hon ligger på breven och gör sig oanträffbar fram till mötet. så vi får inget målsägarbiträde till mötet. På mötet meddelar hon att fallet läggs ned. Till vår förskräckelse alla vi som kommit till mötet var chockade, det var inte väntat en nerläggning nu.

Lagen säger att så fort åklagare tagit upp förundersökning har man rätt till målsägarbiträde. Marie-Louise missbrukar sin makt, lämnar inte in vår begäran om biträde till Tingsrätten i tid.

Detta är anmält till Polis inre granskning.(Chefsåklagare håkan Roswalls beslut )

Hade vi fått ha med Målsägarbiträde till detta möte Hade utredningen med stor sannolighet inte lagts ned vid detta tillfälle utan att han kunnat påvisa vikten av att utreda och vad de inte tittat på.

 

UNDER TIDEN HAR 3 SYSKON ANMÄLT Kastellet

De har samma åklagare Marie-Louise Eskilstorp.

Hon lägger ned deras också...... Och för att komma undan ber hon en annan åklagare skriva under det. Och för att garanterat slippa dem så kan de inte överklaga.....Se beslut(pdf)

Samma åklagare och polis .....


Efter att polis och åklagare lade ned vår andra anmälan på hemmet fick jag nog. Jag krävde att få ta del av vad polis och åklagare gjort i 2 år! Det blir en chock för oss och början på en ännu hårdare kamp. Detta pågår i Sverige.

Polis och myndigheter trakasserar oss för att vi vill veta sanningen. Så här illa är det. Vi har inte ett fungerande rättsystem eller polis…

Första chocken är att se det som kommer i en genomskinlig plastpåse i brevlådan.

Andra chocken att inse att polis är så grymt hänsynslösa och att utredningen spridits ut till allmänheten vi vet inte vad som saknas förutom en bild.

Tredje chocken är att ingen utredning gjorts de första två åren.

Fjärde chocken Vi ser nu att Bilderna tagna på Felicia när hon hittas 18 maj 2005 tagna av insp B Andersson och pa T Thuresson inte framkallats innan 15 feb 2007 alltså två år senare.

Så i anmälningen Vållande gjordes INTE en enda utredning, INTE ett enda förhör med vittne, INTE en enda genomgång av bevis. Man gjorde ingenting

Vi har nu ett juridiskt ombud och vill konfrontera Magnus Gedda med Bilderna.

Där säger Magnus Gedda att han aldrig sett bilderna tidigare och om han gjort det hade han agerat annorlunda i fallet.

Vi vet nu också att vårt fall inte är det enda Magnus Gedda stämplat ut som självmord utan att utan att titta på matrialet eller annan bevisning i dessa fall heller.Magnus Gedda har inte kompetens att utreda mord fall. Detta har även antydits av andra poliser.

Det han polis och åklagare utsatt oss och anhöriga för är oförlåtligt. Det finns andra poliser och myndighetspersoner som sagt att fallet skulle ha utretts som mordutredning från första stund. Men vad hjälper det oss nu?

Anmälde Gedda till inre granskning, detta lades snabbt ned. Anmälde även honom till JO 08 efter konfrontationen med bilderna. De tar inte upp fallet med hänvisning till pågående utredning i fallet.

Polis Solveig Andersson var den som tog emot våra uppgifter och sammanställde underlag till åklagaren vid anmälan vållande 05.

Vid anmälan Tjänstefel 07 var hon också förhörsledare samt sammanställare av matrerial till åklagare. Det är hon som är ansvarig för att Åklagare får ett komplett material att grunda sitt beslut på.(detta får Åklagaren tydligen inte.)

Efter att vi fått rätt av skolverket lämnade vi i jan 07 in en anmälan på Falkenbergs kommun (skolan). Samtidigt lämnar Claes Jenninger in en likadan i Lerum. Vi hade liknande punkter på vad skolan brustit i mot våra barn. Dessa lades snabbt ner. Förundersökningsledare i vår anmälan, Solveig Andersson.

Vi lämnade även in en anmälan på Falkenbergs kommun socialtjänsten för vi kunde inte i vår vildaste fantasi tro att det inte är ett tjänstefel att betala för ett barns död, utan att ens utreda omständigheterna. Vid en placering av socialen är det kommunen som har det yttersta ansvaret för vården av barnet. Även denna lades ner även här Solveig Andersson.

Efter att de lagt ned Tjänstefel Dan Larsson (Behandlingshemmet)07 och vi begär ut handlingarna är det Solveig som kopierar och iordningställer de papper vi skall få ut. det tar flera veckor och när jag ringer och frågar är hon mycket otrevlig och säger att det skulle gå fortare om jag inte ringde och störde.

Hon skickar alla papper polis har i fallet plus de bilder som togs när de hittade Felicia, i ett tunnt kuvert som vem som helst kunnat räkna ut skulle gå sönder! med vanlig post (alltså inte rekommenderat eller nåt). en ren hämd.(Hela utredningen spridd till allmänheten)

Det kom i vår brevlåda i en genomskinlig plastpåse med en liten lapp på från postkontoret att de var ledsna för att det gått sönder. Papper låg i oreda och vi vet inte vad som saknas eller ej av utredningen men vi vet att ett foto saknas. Solveig Andersson struntar högaktningsfullt i detta.

Polis gör ingenting. Jag ringer till postkontoret och har frågor om kortet som är försvunnet och andra papper, får reda på att polis inte hört av sig eller haft några frågor alls.

Vi anmäler Solveig för tjänstefel. Det läggs ned.

Ringer till ÖverÅklagare Lars Wilquist och har frågor om nedläggandet han svarar: - Det är inte krimminellt att vara försumlig. (Men detta fallet är viktigare.)

Anmäler även Solveig till JO där jag lämnar med en beskrivning hur anmälan och utredning gått till.(Har ringt runt själv och kartlagt detta.)

Hur kan polis utreda på fel grunder? Vi var väldigt tydliga i vår anmälan.

Enda förklaringen är att de vill skydda varandra.

De har inte med vår anmälan Tjänstefel 07 på Solveig den skickas tillbaka till Ulf Sempert. De utreder tjänstefel på Solveig baserat på anm Självmord 05/ Vållande 05/ försvunnen 05.

Det är till och med de utredande i teamet i Göteborg frågande till vid samtal.

 

Ulf Sempert DÅ polischef i Halland NU polismästare i Malmö

Han är en mästare han. Gillar att snacka skit och ha rent på skrivbordet "papper är inte hans grej" nej vi har märkt detta. Det är ju roligare att raljera med sina guld vaddar. Att åka radiobil med sina rasister/ kollegor och ge en kvinnlig polis Solveig Andersson en hjälpande hand är ju inte fel tycker han

För Ulf Sempert är en mästare han, För att" citera" honom själv Jag har en väldigt stor makt

Vi är nog många som kunde klarat oss från dig och ditt maktmissbruk. Du kanske skulle berätta varför du "egentligen" slutade i halland?

Några andra artiklar om Ulf Sempert

Aftonbladet Polischef mörkade – i veckor 090206

Sydsvenskan Sempert ställs mot väggen 090803

Sydsvenskan Hittills är det mer tur än något annat att inga oskyldiga drabbats 080901

IFalkenberg.nu Rättsväsendet : Apajävlar, niggersson, blattejävlar, fjantar och andra polisiära termer 090818

 

Efter att Magnus gedda erkänt att han ej sett allt material i fallet gjorde vårt ombud en ny anmälan först till utvecklingscentrum i Umeå som sedan blev en ny polisanmälan Mord 08

Åklagare Gisela Sjövall lägger akten på hyllan ett år sedan gör hon ett hafsverk och skriver av fallet. Hon har ingen koll på vilken anmälan som är vad eller datum.

Den blå understrykningen i dokumentet: Vi uppfattar detta som att Åklagaren behandlat ärendet som om tjänstefel skulle återupptas enligt beslut från utvecklingscentrum i Umeå. Beslutet vi fått från utvecklingscentrum ligger längre ner på denna sida.

Det står också att förundersökningen angående ärende 405 A-187-07 lagts ner 13 feb 2007.

Ärende 405 A-187-07 är K717-07 Tjänstefel som i de beslut vi fått är nedlagd 8 maj 2007.

405 A-187-07 Är Tjänstefel Dan Larsson K 717-07
405 A-188-07 Är Tjänstefel Falkenbergs kommun K 722-07 och K 715-07

K 12491-05 Avser Självmord inte tjänstefel
K 4836-06 är anmälan på Finn Sundgren Läkare på Bup Halmstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 1. Enligt polis Inger Ohlsson som plockade fram materialet till Åklagaren ligger brevet i en plastficka då skall det ju inte vara förstört som bevis. (Samtal med Inger är inspelat.)

 

punkt 2,3,4,5, Det har sedan dessa förhör framkommit flera nya uppgifter, bevis och vittnesuppgifter som behöver tillföras utredningen för att det skall bli en rättvis utredning.

Åklagare tar inte in vittnesuppgifter, bevis eller vill göra någon utredning som styrker något annat än det självmord de redan bestämt från början.

Åklagare och polis lyssnar bara på de anmäldas berättelse. Detta är ingen rättvis eller opartisk utredning!

Punkt 6, man tycker ju att rättsmedicin bör ha alla fakta i fallet för att kunna göra en riktig bedömning. Det enda polis lämnar till rättsmedicin är dödfallsrapporten med Dan Larssons ord om uttalad livsleda. De fick inga foton eller beskrivning av terrängen.

Det låter som åklagare och polis haft åtskilliga samtal med rättsmedicin. Men sanningen är den att polis och åklagare inte haft annan kontakt än dessa tre frågor

(Eget möte med rättsmedicin är inspelat.)

 

 

 

 

 

 

Beslut av Utvecklingscentrum 5 juni 2008 är det samma beslut Åklagaren hänvisar till eller delas det ut olika beslut ?

Beslutet av Gisela Sjövall 090626 är överklagat. Vår jurist lämnar in en skrifttlig framställan tillsammans med överklagan om att hon skulle bli kontaktaktad innan beslut fattas av åklagare.

Åklagare Göran Hansson Lägger ner överklagan 10-01-29 utan att ha tagit kontakt med vår jurist. Jag har haft kontakt 10-02-04 med Göran Hansson på telefon och ställde frågor:

- Har inte mitt ombud rätt att träffa er innan ni tar beslut?

Göran svarar:

- Jo då får hon kontakta oss när hon vill det för vi har ett skriftligt förfarande.

Jag säger:

- Ja men hon har ju skrivit att ni skall ta kontakt med henne innan ni tar beslut!

Göran svarar:

- Ja fast så fungerar det inte.

Här är det inspelat.

Jag ser sen att i anslutning till vårt samtal har Åklagare varit inne på hemsidan.

Myndigheter inne på hemsidan Klicka på bilden för att se vilka mydigheter som besökt sidan.

 

Detta kommer att överklagas.

 

 

Vi anmälde Åklagare Marie-Louise Eskilstorp till Riksenheten för polismål för tjänstefel i samband med att hon inte sände vidare vår framställan om målsägarbiträde.(vår lagliga rätt)

Åklagare Håkan Roswall Håkan Roswall / även Kapten klännings åklsgsre

Chefsåklagare Håkan Roswall beslutar att lägga ned denna anmälan med hänvisningen: Gärningen är att betrakta som ringa fall och därför inte brottslig.

Marie Louise Eskilstorp kommer undan med att hon inte hade tid och att hon gjort en minnesantecning är tydligen förmildrande omständigheter. Från säker källa så vet vi att Roswall och Eskilstorp gjorde upp. Är vi förvånade? nej. Det är så här de håller på hela tiden.

Samtal med Håkan Roswall där han tonar ned och håller kollegan om ryggen. Lyssna här(ljudfil)

 

En ny anmälan är på gång till riksenheten för polismål. Och det är på Åklagare Gisela Sjövall. Hon som väntade över ett år för att ta ett beslut. Hon som hade "häcken full" Hon han inte heller med.

Hon som skyller på att polis förstört bevisningen, som ligger i plastficka på polishusets arkiv

Hon som Inte vill höra ett vittne som sett 2 män släpa på en tung presening från Castellet ned mot ån samma kväll felicia dog. Beskrivningen stämde in på Dan och David.

Hon som inte vill höra den flicka som hade viktiga uppgifter.

Hon som låter sig övertalas på telefon att inte låta ta fingeravtryck på de anmälda.

Fortsättning följer.

Ett gott råd till er som ska få eller har en åklagare. Googla alltid på namnet och läs på , hur är Han/Hon?

Ring till registrator på JO = justitieombudsmannen. Fråga då om du kan få veta hur många anmälningar det finns på din åklagarmyndighet eller hur många anmälningar det finns på din åklagares namn. Halland är väldigt populära hos JO.

 

Rubriceringen är mord sedan 08 och vi kommer att överklaga inom kort, Vi kommer att fortsätta till Eu domstol och då kommer vi att ta upp hur illa rättsväsendet i Sverige är med deras resursbrister mm. Att man inte följer barnkonventionen.

Att vi har lagar men bara på pappret, att rättsystemet slår undan ben på folk och att anmälningar på poliser och åklagare inte leder någonstans. Tvärtom offer och anhöriga förnedras och förs bakom ljuset. Och inte en gång får de veta sina lagliga rättigheter. De undanhålls från dem.

 

Poliser och Rättsväsende i Halland Här

Hallands-Polisen har Sveriges minst nöjda medarbetare. Artikel HN 20 april 2010

"Sedan Ulla Ardermark blev polismästare i Malmö för två år sedan har antalet personrån ökat med 57 procent. Men enligt Ardermark har polisen ändå inte misslyckats. Kampen mot rånen har högsta prioritet, är hennes budskap."

Sedan kom hon till Halmstad.

Hög Chef får massiv kritik. Artikel HN 29 april 2010

Länspolismästare säger upp sig av hälsoskäl kallas det.

Polischefer och Åklagare åker runt som skottspolar i Sverige och byter av varandra.

Den Ruttnande Poliskåren i Sverige !

Magus Gedda polisen Halmstad. Han lägger ner en utredning utan att titta på materialet.

Citat, ur ljudfil från möte med Magnus Gedda 08

- Det har jag lagt ned utredningen.

- Dom korten har jag aldrig sett.

- Jag hade ju inte gjort dom bedömningarna på korten.

 

Så får du fler

Polis dömd för misshandel

Polis misshandlade flicka, 17, i arresten

Flera Artiklar om: Lagens väktare

 

Bloggande polis riskerar avsked
den ollande polisen


 

Överåklagare väcker få åtal mot Poliser. Artikel Svt Fallet Johan

Fallet Thomas Quick

Säpo har i flera år brutit mot lagen men åklagare lägger ned för att kompetens saknas.

 

 

Artiklar från tidningar mm

Tre fall av våldtäkts misstänkta polismän

Polis dömd för sexköpsförsök

Polis lämnade hemlig info på strippklubb - åtalas inte

Poliser åtalade för grova sexbrott – två olika mål

Polis åtalad för våldtäkt på ex-sambo

Polis häktad för våldtäkt och narkotikabrott

Fyra poliser häktade för våldtäkter

Polisbefäl misstänks för elva brott

Polisen - Skitsnack - NOVA gruppen - Propaganda

 

Mer om Korrupta Poliser och Rättsväsende Här

 

 Nyheter och Länkar mm.
 

 


Expressen 19/5-08

Anmälningar på Poliser

Västra Götaland

Skåne

Västernorrland

Västerbotten

Polis i utförsbacke

Utreder sig själva !!


Polis anklagas för att gömma bevis

 

corruptio


Journalist som avslöjar grov kriminalitet bland poliser, åklagare, domstolar, justitiedepartementet och andra myndigheter som har till uppgift att se över rättsväsendet och dess tjänstemän.


Leif GW Persson

Kriminalkommissarie Ingvar Johansson Falkenberg

Polis Sverker Thorsson Falkenberg

Polis Vincent Johansson Trollhättan


Socialen och myndigheters utredare skiter i den lilla människan och utreder efter eget tycke!


 

Vi stödjer en utredning av fallet Felicia

Öppet brev Felicia

 


 

 

Creeper

MediaCreeper

 

 
Ansvarig utgivare: Anneli Pettersson, Databas: feliciasliv.se ©